top of page

OM AiC & styrelsen 

flyer_edited.jpg

Utveckling för näringslivet

Arboga i Centrum, AiC, är en opolitisk ekonomisk förening för näringslivet i Arboga som i gemenskap med kommunen ska utveckla Arboga som handelsort och attraktivt besöksmål.


Föreningens uppdrag är att:

  • främja medlemmarnas ekonomiska intressen

  • lyssna och tillvarata medlemmarnas intressen och idéer

  • ordna gemensamma marknadsaktiviteter såsom annonsering

  • samordna olika aktiviteter i samarbete med Arboga kommun

  • upprätthålla ett nära samarbete med lokala intresseorganisationer och Arboga kommun
     

Samråd och erfarenhetsutbyte

AiC är ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan handeln, fastighetsägarna, näringslivet i övrigt och kommunen.

 

Vi driver frågor som rör samordning och utveckling av handeln, tjänsteföretag samt besöksnäringen i stadskärnan med omnejd. Föreningen kan anlitas som remissinstans i dessa frågor. 


Medlemmarnas röster viktiga

Våra medlemmars engagemang och kunskap är viktigt för oss och de deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster.

Läs mer om oss som är med i styrelsen

bottom of page